Α΄Λυκείου

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
7

ΑΛΓΕΒΡΑ
14

ΦΥΣΙΚΗ
21

ΑΡΧΑΙΑ
28

 
Νοέμβριος
4

ΧΗΜΕΙΑ
11

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
18

ΕΚΘΕΣΗ
25
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Δεκέμβριος
2

ΑΛΓΕΒΡΑ
9

ΦΥΣΙΚΗ
16

ΑΡΧΑΙΑ
23

30

Ιανουάριος
6

13

ΧΗΜΕΙΑ
20

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
27

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

ΑΛΓΕΒΡΑ
17

24
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Μάρτιος
3

ΦΥΣΙΚΗ
10

ΑΡΧΑΙΑ
17

ΧΗΜΕΙΑ
24

31

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Απρίλιος
7

14

ΕΚΘΕΣΗ
21

ΑΛΓΕΒΡΑ
28

ΦΥΣΙΚΗ
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
7

ΑΛΓΕΒΡΑ
14

ΦΥΣΙΚΗ
21

ΑΡΧΑΙΑ
28

 
Νοέμβριος
4

ΧΗΜΕΙΑ
11

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
18

ΕΚΘΕΣΗ
25

ΑΛΓΕΒΡΑ
 
Δεκέμβριος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9

ΦΥΣΙΚΗ
16

ΑΡΧΑΙΑ
23

30

Ιανουάριος
6

13

ΧΗΜΕΙΑ
20

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
27

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

ΑΛΓΕΒΡΑ
17

24

ΦΥΣΙΚΗ
 
Μάρτιος
3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
10

ΑΡΧΑΙΑ
17

ΧΗΜΕΙΑ
24

31

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Απρίλιος
7

14

ΕΚΘΕΣΗ
21

ΑΛΓΕΒΡΑ
28

ΦΥΣΙΚΗ
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

Β’ Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
7
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
14

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.
21

ΑΛΓΕΒΡΑ
28

 
Νοέμβριος
4

ΕΚΘΕΣΗ
11

ΧΗΜΕΙΑ
18

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
25
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Δεκέμβριος
2
ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π. - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
9

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
16
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
23

30

Ιανουάριος
6

13
ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.
20

ΑΛΓΕΒΡΑ
27

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

ΧΗΜΕΙΑ
17

24
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Μάρτιος
3
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
10


17
ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π. - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
24

31

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Απρίλιος
7

14

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
21


28

ΕΚΘΕΣΗ
 
Μάιος
5

ΑΛΓΕΒΡΑ
12


19


26
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
7
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
14

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.
21

ΑΛΓΕΒΡΑ
28

 
Νοέμβριος
4

ΕΚΘΕΣΗ
11

ΧΗΜΕΙΑ
18

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
25
ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π. - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
 
Δεκέμβριος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
16
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
23

30

Ιανουάριος
6

13
ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.
20

ΑΛΓΕΒΡΑ
27

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

ΧΗΜΕΙΑ
17

24
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
 
Μάρτιος
3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
10


17
ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π. - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
24

31

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Απρίλιος
7

14

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
21


28

ΕΚΘΕΣΗ
 
Μάιος
5

ΑΛΓΕΒΡΑ
12


19


26
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

Β’ Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
7
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ)
14

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.
21
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΠΡΟΑΙΡ.) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
28

 
Νοέμβριος
4

ΕΚΘΕΣΗ
11

ΧΗΜΕΙΑ
18
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
25
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Δεκέμβριος
2
ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π. - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
9

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
16
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ)
23

30

Ιανουάριος
6

13

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.
20
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΠΡΟΑΙΡ.) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
27

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

ΧΗΜΕΙΑ
17

24
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Μάρτιος
3
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
10


17
ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π. - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
24

31
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ'ΛΥΚ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Απρίλιος
7

14
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ)
21
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
28

ΕΚΘΕΣΗ
 
Μάιος
5
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΠΡΟΑΙΡ.) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
12


19


26
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
7
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ)
14

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.
21
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΠΡΟΑΙΡ.) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
28

 
Νοέμβριος
4

ΕΚΘΕΣΗ
11

ΧΗΜΕΙΑ
18
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
25
ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π. - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
 
Δεκέμβριος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
16
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ)
23

30

Ιανουάριος
6

13

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.
20
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΠΡΟΑΙΡ.) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
27

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

ΧΗΜΕΙΑ
17

24
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
 
Μάρτιος
3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
10


17
ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π. - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
24

31
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ'ΛΥΚ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Απρίλιος
7

14
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ)
21
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
28

ΕΚΘΕΣΗ
 
Μάιος
5
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΠΡΟΑΙΡ.) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
12


19


26
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

Β' Οικονομίας & Πληροφορικής

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
7
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
14

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.
21
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
28

 
Νοέμβριος
4

ΕΚΘΕΣΗ
11

ΧΗΜΕΙΑ
18

Α.Ο.Θ.
25
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Δεκέμβριος
2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
9

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
16
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
23

30

Ιανουάριος
6

13

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.
20
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
27

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

ΧΗΜΕΙΑ
17

24
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Μάρτιος
3

Α.Ο.Θ.
10


17
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
24

31

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Απρίλιος
7

14
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
21

Α.Ο.Θ.
28

ΕΚΘΕΣΗ
 
Μάιος
5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
12


19


26
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
7
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
14

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.
21
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
28

 
Νοέμβριος
4

ΕΚΘΕΣΗ
11

ΧΗΜΕΙΑ
18

Α.Ο.Θ.
25
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 
Δεκέμβριος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
16
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
23

30

Ιανουάριος
6

13

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.
20
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
27

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

ΧΗΜΕΙΑ
17

24

Α.Ο.Θ.
 
Μάρτιος
3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
10


17
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
24

31

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Απρίλιος
7

14
ΑΛΓΕΒΡΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
21

Α.Ο.Θ.
28

ΕΚΘΕΣΗ
 
Μάιος
5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
12


19


26
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

Γ’ Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
7
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
14

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
21
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
28

 
Νοέμβριος
4

ΕΚΘΕΣΗ
11

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
18


25
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Δεκέμβριος
2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
9

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
16

ΕΚΘΕΣΗ
23

30

Ιανουάριος
6

13
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
20

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
27

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
3
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
10

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
17

24
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Μάρτιος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
17

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
24

31


Απρίλιος
7

14
ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
21
ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
28
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
 
Μάιος
5
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
12
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
19


26
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
7
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
14

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
21
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
28

 
Νοέμβριος
4

ΕΚΘΕΣΗ
11

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
18


25

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
 
Δεκέμβριος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
16

ΕΚΘΕΣΗ
23

30

Ιανουάριος
6

13
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
20

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
27

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
3
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
10

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
17

24

ΕΚΘΕΣΗ
 
Μάρτιος
3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
10
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
17

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
24

31


Απρίλιος
7

14
ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
21
ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
28
ΑΡΧΑΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
 
Μάιος
5
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
12
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
19


26
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

Γ’ Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
7
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
14
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
21

ΧΗΜΕΙΑ
28

 
Νοέμβριος
4

ΕΚΘΕΣΗ
11
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
18
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
25
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Δεκέμβριος
2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
9

ΧΗΜΕΙΑ
16

ΕΚΘΕΣΗ
23

30

Ιανουάριος
6

13
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
20
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
27

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
10

ΧΗΜΕΙΑ
17

24
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Μάρτιος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

17
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
24

31


Απρίλιος
7

14
ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
21
ΧΗΜΕΙΑ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
28
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
 
Μάιος
5
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
12
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
19


26
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
7
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
14
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
21

ΧΗΜΕΙΑ
28

 
Νοέμβριος
4

ΕΚΘΕΣΗ
11
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
18
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
25
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
 
Δεκέμβριος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9

ΧΗΜΕΙΑ
16

ΕΚΘΕΣΗ
23

30

Ιανουάριος
6

13
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
20
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
27

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
10

ΧΗΜΕΙΑ
17

24

ΕΚΘΕΣΗ
 
Μάρτιος
3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
10

17
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
24

31


Απρίλιος
7

14
ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
21
ΧΗΜΕΙΑ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
28
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
 
Μάιος
5
ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
12
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
19


26
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

Γ’ Οικονομίας & Πληροφορικής

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
7
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
14

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
21
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
28

 
Νοέμβριος
4

ΕΚΘΕΣΗ
11

Α.Ο.Θ.
18
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
25
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Δεκέμβριος
2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
9

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
16

ΕΚΘΕΣΗ
23

30

Ιανουάριος
6

13

Α.Ο.Θ.
20
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
27

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
3
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
10

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
17

24
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Μάρτιος
3

ΕΚΘΕΣΗ
10

17

Α.Ο.Θ.
24

31


Απρίλιος
7

14
ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
21
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
28
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
 
Μάιος
5
Α.Ο.Θ. (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
12
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
19


26
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
7
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
14

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
21
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
28

 
Νοέμβριος
4

ΕΚΘΕΣΗ
11

Α.Ο.Θ.
18
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
25

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
 
Δεκέμβριος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
16

ΕΚΘΕΣΗ
23

30

Ιανουάριος
6

13

Α.Ο.Θ.
20
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
27

ΕΚΔΡΟΜΗ
 
Φεβρουάριος
3
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
10

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.
17

24

ΕΚΘΕΣΗ
 
Μάρτιος
3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
10

17

Α.Ο.Θ.
24

31


Απρίλιος
7

14
ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
21
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
28
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
 
Μάιος
5
Α.Ο.Θ. (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
12
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. (ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
19


26
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

 
 

Σχολική χρονιά 2017-2018

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε, και να λαμβάνετε, το ενημερωτικό μας δελτίο.