Α΄ γυμνασίου

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
14

ΦΥΣΙΚΗ
21

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
28

 
Νοέμβριος
4

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
11

18

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
25
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Δεκέμβριος
2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
9

ΦΥΣΙΚΗ
16

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
23

30

Ιανουάριος
6

13

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
20

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
27

 
Φεβρουάριος
3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10

ΦΥΣΙΚΗ
17

24
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Μάρτιος
3

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
10

17

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
24

31

Απρίλιος
7

14

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
21

28


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
14

ΦΥΣΙΚΗ
21

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
28

 
Νοέμβριος
4

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
11

18

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
25

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
Δεκέμβριος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9

ΦΥΣΙΚΗ
16

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
23

30

Ιανουάριος
6

13

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
20

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
27

 
Φεβρουάριος
3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10

ΦΥΣΙΚΗ
17

24

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
 
Μάρτιος
3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
10

17

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
24

31

Απρίλιος
7

14

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
21

28


 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

Β΄ γυμνασίου

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
14


21

ΦΥΣΙΚΗ
28

 
Νοέμβριος
4

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
11

18

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
25
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Δεκέμβριος
2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
9


16

ΦΥΣΙΚΗ
23

30

Ιανουάριος
6

13

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
20

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
27

 
Φεβρουάριος
3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10


17

24
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Μάρτιος
3

ΦΥΣΙΚΗ
10

17


24

31

Απρίλιος
7

14

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
21

28

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
14


21

ΦΥΣΙΚΗ
28

 
Νοέμβριος
4

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
11

18

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
25

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
Δεκέμβριος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9


16

ΦΥΣΙΚΗ
23

30

Ιανουάριος
6

13

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
20

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
27

 
Φεβρουάριος
3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10


17

24

ΦΥΣΙΚΗ
 
Μάρτιος
3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
10

17


24

31

Απρίλιος
7

14

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
21

28

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

Γ΄γυμνασίου

 

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Οκτώβριος
7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
14


21

ΦΥΣΙΚΗ
28

 
Νοέμβριος
4

ΙΣΤΟΡΙΑ
11

ΑΡΧΑΙΑ
18

ΕΚΘΕΣΗ
25
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Δεκέμβριος
2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
9


16

ΦΥΣΙΚΗ
23

30

Ιανουάριος
6

13

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
20

ΙΣΤΟΡΙΑ
27

 
Φεβρουάριος
3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10

ΑΡΧΑΙΑ
17

24
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
Μάρτιος
3

ΦΥΣΙΚΗ
10

17

ΕΚΘΕΣΗ
24

31

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Απρίλιος
7

14

ΕΚΘΕΣΗ
21

28

ΙΣΤΟΡΙΑ
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

ΜΑΡΟΥΣΙ-ΠΕΥΚΗ

Οκτώβριος
7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
14


21

ΦΥΣΙΚΗ
28

 
Νοέμβριος
4

ΙΣΤΟΡΙΑ
11

ΑΡΧΑΙΑ
18

ΕΚΘΕΣΗ
25

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
Δεκέμβριος
2
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
9


16

ΦΥΣΙΚΗ
23

30

Ιανουάριος
6

13

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
20

ΙΣΤΟΡΙΑ
27

 
Φεβρουάριος
3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
10

ΑΡΧΑΙΑ
17

24

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
Μάρτιος
3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
10

17

ΕΚΘΕΣΗ
24

31

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Απρίλιος
7

14

ΕΚΘΕΣΗ
21

28

ΙΣΤΟΡΙΑ
 
*το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα Σάββατα του κάθε μήνα

 

 
 

Σχολική χρονιά 2017-2018

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε, και να λαμβάνετε, το ενημερωτικό μας δελτίο.