Α Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία
Μαθηματικά 3
Φιλολογικά 3
Φυσική 1
Σύνολο 7

Β Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία
Μαθηματικά 3
Φιλολογικά 3
 Φυσική 1
Σύνολο 7

Γ Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία
Μαθηματικά 4
Φιλολογικά
4
Φυσική 2
Σύνολο 10

Α Λυκείου

 

 

Μάθημα Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία
2
Αρχαία
2
Νεοελληνική Γλώσσα 
2
Σύνολο 12

Β Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βασικά Μαθήματα Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία
Αρχαία (Άγνωστο)
5
Αρχαία (Γνωστό)
1
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Ιστορία - Γ'λυκείου 1
Αρχαία - Γ'λυκείου ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 1
Σύνολο 10
Προαιρετικά Μαθήματα  Β' Λυκείου - Ανθρωπιστικών Σπουδών
Φυσική Γενικής Παιδείας
2
Άλγεβρα 2
Χημεία 2
Γεωμετρία 2
Βιολογία 2
Αρχαία Γενικής Παιδείας 2

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βασικά Μαθήματα Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά - Γ' λυκείου
2
Φυσική Προσανατολισμού 3
Χημεία
3
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Σύνολο 12
Προαιρετικά Μαθήματα  Β' Λυκείου - Θετικών Σπουδών
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Φυσική Γενικής Παιδείας 2
Βιολογία 2
Αρχαία Γενικής Παιδείας
2
Γεωμετρία 2

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Βασικά Μαθήματα Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία
Βιολογία
2
Φυσική Προσανατολισμού 3
Χημεία 3
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Σύνολο 10
Προετοιμασία για τη Γ'Λυκείου από Ιανουάριο 
Βιολογία Προσανατολισμού - Γ' λυκείου
1
Προαιρετικά Μαθήματα  Β' Λυκείου - Σπουδών Υγείας
Μαθηματικά Προσανατολισμού
2
Φυσική Γενικής Παιδείας
2
Άλγεβρα
2
Γεωμετρία
2
Αρχαία Γενικής Παιδείας
2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βασικά Μαθήματα Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά - Γ' λυκείου 2
Α.Ο.Θ 1
Α.Ε.Π.Π. 1
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Σύνολο 8
Προαιρετικά Μαθήματα  Β' Λυκείου - Οικονομίας & Πληροφορικής
Μαθηματικά Προσανατολισμού
2
Φυσική Γενικής Παιδείας
2
Χημεία
2
Γεωμετρία
2
Αρχαία Γενικής Παιδείας
2

Γ Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μάθημα Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Προσανατολισμού 6
Ιστορία Προσανατολισμού 2
Επιλεγόμενο Μάθημα Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία
Λατινικά  (1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικών Σπουδών)
2
Βιολογία Γενικής Παιδείας  (3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας)
2

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μάθημα Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική Προσανατολισμού 4
Χημεία Προσανατολισμού 3
Επιλεγόμενο Μάθημα Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία
Μαθηματικά Προσανατολισμού  (2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικών Επιστημών)
5
Βιολογία Προσανατολισμού  (3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας)
3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μάθημα Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 5
Α.Ε.Π.Π. 3
Επιλεγόμενο Μάθημα Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία
Α.Ο.Θ.  (4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής)
3
Βιολογία Γενικής Παιδείας  (3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας)
2
 
 

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε, και να λαμβάνετε, το ενημερωτικό μας δελτίο.